Ur Lgr 11 Elevernas ansvar och inflytande, riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

  • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Åk 3 lyssnar och åk 1 räknar fram, bak och upp, ner…