Vi har startat terminen med ett kortare tema om rymden. Det mål vi arbetar mot är:

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 NO

Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Ur: Lgr 11 Centralt innehåll åk 1-3.

Ett av uppdragen har varit att skapa en faktatext om månens faser. För att ta reda på fakta om detta har vi tittat på olika faktafilmer, sedan skrev vi upp  ämnesspecifika ord som ska finnas med i elevernas texter.