En aktiv läsare kan använda sina bakgrundskunskaper och sina personliga erfarenheter under läsningen för att skapa mening i texten. Eleverna har korta faktatexter som läsutmaning och varje skolmorgon startar med tre frågor som eleverna svarar på. Sedan diskuterar vi innehållet av faktatexten och tar ut ämnesspecifika ord.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Ur Lgr 11 sv. Centralt innehåll