Vi har även läst boken Armstrong, den första musen på månen av Torben Kuhlmann

 

 

 

 

 

 

Med Armstrong som huvudperson har eleverna sedan skrivit egna rymberättelser. Syftet förutom ”röd tråd” var att prova på att skriva med flera rubriker i berättandet, texten skulle förstärkas med hjälp av bilden och att skriva med ett mer beskrivande språk.

Här finns en liten trailer om boken: https://m.youtube.com/watch?v=tj9vUd3zyvE

Eleverna tycker väldigt mycket om boken och vi har pratat mycket om ords betydelser och vad man kan läsa av i bilder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Ur Lgr 11 sv. Central innehåll – läsa och skriva