Elevernas berättande texter håller nu på att bli filmer…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram. Ur Lgr 11 bild, Centralt innehåll

 

Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. Ur Lgr 11 bild, Ämnets syfte