Ur Lgr 11 matematik – ämnet syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet

Vi jobbar intensivt med multiplikationstabellerna. Här nedan sätter eleverna ord på ”huret”.

https://magis.to/av/PX0lDFkFGF8zeTEGDmEwCXp-?l=vsm&o=i&c=e