Arbetet med rymden går vidare och med hjälp av ett ljusbord har eleverna gjort bilder till ramarna i hallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redskap för bildframställning

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild